TOP 5 khía cạnh chọn lọc CÔNG TY trả lời giấy tờ MÔI TRƯỜNG tin tưởng

Đối tượng tư vấn

Các đối tượng thường cần tư vấn hồ sơ môi trường gồm:

  • Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
  • Các cơ sở sản xuất, chế biến
  • Các cơ sở buôn bán dịch vụ, du lịch
  • Các khu công nghiệp, khu chế xuất
  • Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy tắc của pháp luật.

Như vậy, rất nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, lĩnh vực khác nhau đều cần sử dụng dịch vụ giải đáp hồ sơ môi trường.

5/5 - (1 bình chọn)

TOP 5 chi tiết tuyển lựa CÔNG TY trả lời hồ sơ MÔI TRƯỜNG uy tín

ping post