Hệ thống khí hóa rác công nghiệp

quy trình khoa học lò đốt chất thải

Rác thải: Sau khi thu gom về nhà máy, chúng tôi cam kết sẽ tiến hành phân dòng rác thành 3 lực lượng khác nhau để bảo đảm thời kỳ xử lý rác thải hiệu quả. Lò đốt rác thải công nghiệp

lực lượng dễ cháy: Chúng tôi sẽ tách riêng những chiếc rác như keo, sơn, giấy khô, nhựa khô không chịu nhiệt, giẻ dính dầu khô, vải khô, gỗ khô, đắt su không chịu nhiệt, các hydrocarbon là nhiên liệu hoặc có nguồn gốc từ dầu mỏ,… Điều này giúp đảm bảo an toàn trong thời kỳ xử lý và giảm nguy cơ cháy nổ.

5/5 - (1 bình chọn)

Khám phá hệ thống xử lý rác thải bằng kỹ thuật khí hóa

ping post